Fellesskap Regler

MERK: En kopi av disse fellesskapsreglene må være lett tilgjengelige i eiendommer som blir utleid. Uvitenhet om reglene er ikke noen unnskyldning.

Fellesskapet drives av eierne, men mesteparten av arbeidet som kreves for å administrere boet blir gjennomført på frivillig basis. Skader og vedlikehold blir betalt av eierne, inkludert feiing av stier, betaling av strøm til gangveiene, vann til bassenget, maling av rekkverket rundt bassenget etc.

Hensikten med disse reglene er å legge tilrette for både beboere og leietakere til å ha et trygt, sunt og hyggelig miljø. Komiteen er sikker på at alle vil sette pris og se behovet for dem. Hver eier og leietaker skal lese disse reglene, følge disse og å respektere sine naboer. Disse reglene er forkortet, og du bør ta kontakt med det komitemedlem som har ansvar for din blokk for nærmere avklaring.

Det gjøres oppmerksom på at dersom en eller flere regler ikke blir respektert, vil komiteen ta nødvendige skritt for at reglene bli etterlevd. F.eks hvis det ved restaurering av yttervegger skjer at fargen på veggen(e) blir endret fra det opprinnelige, - vil eier gjøres økonomisk ansvarlig for å tilbakeføre til veggen(e) til opprinnelig farge.

Fellesområdene - er definert som de områder hvor Fellesskapet har ansvar dvs. stier, yttergrenser, beplantede- og basseng områder.

 1. Det må ikke være utilbørlig støy på noen tid av dagen eller om natten. Vil gjøre spesielt oppmerksom på at støy ikke skal forekomme etter midnatt, som kan høres utover egen eiendom. Barn skal ikke løpe rundt eller forårsake støy i fellesområdene etter solnedgang.

 2. Det er forbudt å bruke scootere, sykler og skateboard langs fortau eller stier på inngjerdet område.

 3. Alle hunder og kjæledyr skal ha nødvendige helse- og vaksinasjonsattester i henhold til spansk lov. Disse skal være tilgjengelig for inspeksjon på forespørsel fra et medlem av komiteen. Hunder må ikke stå ute om natten da deres bjeffing kan bli hørt av naboer. Alle hunder må holdes i bånd når de er i fellesområdene. Ingen hunder er tillatt i bassengområdet. Eieren er ansvarlig for at all hundeavføring i fellesområdet tas opp umiddelbart. Dersom denne regelen ikke overholdes vil eieren / hundefører bli ilagt følgende bøter:

  • Hund ikke i bånd € 10
  • Hundeavføring ikke ryddet opp € 15
  • Hund i bassengområdet € 50
  • Hund ikke i bånd og som gjør fra seg i bassengområdet € 65

 4. Alle rekkverk skal enten være naturlig farge eller hvitmalte.

 5. I henhold til spansk lov, er ikke spyling og høytrykk-vask av terrasser og solarier over bakkenivå tillatt.

 6. Hvis man ønsker å endre eiendomens utseende sett fra utsiden må tillatelse fra komiteen foreligge før arbeidet starter. Ingen utvidelse utenfor bygget areal av huset er tillatt. Gårds- og hage vegger kan ikke bygges på med unntak av rekkverk. Ingen flaggstenger er tillatt. Ingenting må bygges / monteres som henger over andres eller offentlig eiendom. Tegninger/skisser/mål/ forslag til eventuelt planlagte anleggsarbeid må foreligge og befaring med minst to komitémedlemmer (fortrinnsvis president og minst ett annet) før forslaget behandles av komiteen på et egnet møte. Ingen byggearbeider som skal utføres i løpet av månedene juni / juli / august. (Etter råd fra Administrator, vil de ovennevnte to punkter bli presentert på 2016 generalforsamlingen for avstemning og ratifikasjon).

 7. Bygget utegrill etc. skal være hvit eller i en farge og finish som står i stil med huset.

 8. Maling eller endring av farge eksternt på hus eller hage vegger, vinduer etc. er ikke tillatt uten tillatelse fra komiteen.

 9. Markiser eller sol persienner må være i samme farge som huset´s vegger.

 10. Porter kan være i sin opprinnelige farge, malt hvite eller i samme farge som tallene på husnummer skiltet.

 11. Alt glass og aluminiumsarbeide må ha hvit aluminium.

 12. Utenfor leilighetene må hekker og hager holdes i orden. Hekkene må klippes så de ikke er til hinder for fortau og gangstier, ugress og døde planter må fjernes.

 13. Tørkesnorer må bare brukes på øvre sol-terrasser og bruken holdes på et minimums nivå. Tørkesnorer er ikke tillatt mellom trær eller mellom pilarene i de nederste etasjene. Alle oppfordres til å bruke plast tørkestativer.

 14. Alt ballspill er ikke tillatt i fellesområdene. Likeledes er løping over plener og annet beplantet område ikke tillatt.

 15. Foreldre er til enhver tid ansvarlig for sine barns sikkerhet og oppførsel i fellesområdene. Foreldre bør sørge for at barne deres er trygge til enhver tid – spesielt i bassengområdet – og at de ikke forstyrrer andre mennesker eller invaderer andres privatliv.

 16. Biler etc. skal ikke være parkert parallelt (langs) med fortau, og skal heller ikke være parkert på andre sine parkeringsplasser eller hvor parkering ikke er tillatt.

 17. Vold – enten verbalt eller fysisk – vil ikke bli tolerert I Fase lV. Lovbrytere risikerer å bli ekskludert fra Fase lV's fellesområde og eiendom.

 18. Ingen eiendom kan brukes som forretningssted.

 19. Griller skal ikke tas inn eller brukes i fellesområder – bare brukes på egen eiendom.

 20. Alle TV- og parabolantenner må bare monteres på høyeste punkt over takets linje (mønet) på den enkelte blokk. Eiere bør sikre at de har tillatelse fra andre eiere , hvis kabler etc. må festes til eller krysse andre sine eiendommer. Ved tvil, kontakt Presidenten.

 21. De som ikke betaler sine fellesutgifter i rett tid vil påføres en straff som er vedtatt av flertallet av eierne.

 22. Det anbefales at alle eiere oppbevarer en kopi av disse reglene I sine leiligheter. Ellers, se hjemmesiden: http://www.zeniamar4.com


Oppdatert: Juli 2015.
Administrators / Administración de fincas / Administrateurs
TORREFINCAS
Tel. +34 965 712 331. Fax: +34 966 705 375
E-mail: